me.ta

În explorarea propriei existențe artistice, structurată prin reprezentări grafice și cromatice, am asociat diverse elemente specifice de limbaj artistic cu repere fundamentale ale vieții mele, stabilind analogii sincronic mapate în ansamblul instalativ “me.ta”. Corelând diverse informații și date relevante din trecutul meu cu simbolistica culorilor din lucrarea grafică, am explorat structura și problematicile existențiale reprezentative. Astfel, prin reflectare structurală artistică, piedicile devin etape constructive iar emoțiile sunt energii conjugate în periplul dezvoltării meta-personale.

instalație

acril pe pânză, oglindă, autocolant transparent imprimat

Cătălin Soreanu UNAGE Iași, mai 2017

Advertisements

Expecting gaze

Plecând de la pretextul asociativ al cunoașterii umane mediate de procesul receptării artistice, Florin Ghimiș și Eduard Verde propun un performance care face apel la analogia formală dintre experiența artistică ca matrice culturală și mijloacele de comunicare inter-umană contemporane. În dialogul dintre performeri, analiza lucrărilor de artă devine metodă de comunicare, substituirea identității se transformă în mijloc de auto-obiectificare artistică, iar poziționarea și explorarea reperelor spațiale punctează, de-a lungul peformance-ului, forme de cunoaștere interactivă umană. În final, acest demers artistic devine un “gaze” autointerogativ1, o invitație adresată publicului pentru propria introspecție artistică.

Propus continuării participative a publicului, performance-ul deschide proiectul expozițional “I’ll be back?!” al studenților specializării foto-video.

performance

2 performeri, aprox. 5 min

Cătălin Soreanu UNAGE Iași, mai 2017

Argument

Proiectul expozițional de față se desfășoară în cadrul specializării foto-video unde, în încercarea de a evita condiționarea specifică unui mediu tehnologic (apropriat artistic), studenții sunt încurajați să își diversifice practicile artistice și să pună într-o relație creativ-conceptuală mediul fotografic cu alte formule reprezentative ale artei contemporane.

“I’ll be back?!” devine teritoriul comun unde conceptul de bandă desenată este asumat doar ca pretext tematic formal de la care studenții dezvoltă narațiuni artistice personale, cu soluții ce variază de la fotografie la performativitatea în mediul video, de la abordarea obiectivă a realității la subiectivizarea percepției artistice, de la analiza introspectivă la căutarea identității de generație. Cu miza pe diversitatea tematică și pe multiplicarea opțiunilor artistice, soluțiile pendulează între intermedia și multimedia, asumându-și formatul benzii desenate ca abordare transdisciplinară a practicilor artistice contemporane, cu accente tehnologice sau cu miză pe expresivitatea specifică a mediilor artistice actuale – fie ele vizuale, tehnologice, instalative sau performative.

Astfel, “benzile desenate” ale celor 18 tineri artiști care expun în galeria apARTe, relevă preocupările constante ale noilor generații artistice pentru înțelegerea raporturilor reale dintre performer și context, dintre concept tematic și practicalitate artistică, asumate ca formule de sondare tematică introspectivă a propriei personalități și de definire a identității unei întregi generații de viitori artiști.

Cătălin Soreanu UNAGE Iași, mai 2017