U.N.A.G.E

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica, Artele vizuale şi Design şi Teatru.

În aceeaşi măsură însă se cons tuie într- un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti , cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Universitatea este o instituţie de învăţământ superior, care are menirea:
• de a forma personalitatea viitorilor artişti de a contribui la dezvoltarea culturii româneşti şi universale;
• de a forma specialişti pentru domenii artistice (muzică, arte vizuale, teatru) pentru învăţământul de profil “

Advertisements